Regler

Besøg FIBA’s officielle hjemmeside for gældende regler i Danmark.

FIBA

Specielt for ungdom

Indenfor ungdomsbasketball arbejder man med alderstrinnene U7, U9, U11, U13, U15, U17 og U19. F.eks. betyder U9, at spillerne her skal være under 9 år, hvilket i praksis svarer til, at spillerne ved sæsonstart er 7-8 år, og går i 2. eller 3. klasse. Et sæt særlige børneregler, som gælder til og med U15, gør det muligt at klassekammerater kan spille på samme hold, selvom man reelt er “for gammel”. Reglen kaldes 4. kvartal reglen. Hvis man er født i 4. kvartal, kan man således deltage på et hold, som man ellers jævnfør alderstrinnene er et år “for gammel” til. Skulle det ske, at man er et helt år for gammel og født tidligere end 4. kvartal, men går i samme klasse og skole som de øvrige spillere, så kan en dispensation gøre det muligt at følges med klassekammeraterne.

I Aabyhøj Basketball spilles fra U9 og opefter – alt efter, om der er nok tilmeldte. Hvis der er rigtig mange på et bestemt alderstrin, så deles denne sædvanliogvis i årgange. I Aabyhøj Basketball afvikles U8 som såkaldt “SFO-basketball”, dvs. i regi af SFO’erne på hhv. Åby Skole og Gammelgårdsskolen.

Som noget nyt afvikles U9 turneringen ved såkaldte Grand Prix stævner. Se også basket.dk om denne stævneform og børneregler i øvrigt.