Information

Aabyhøj Basketball – stiftet 1963 – er en af Jyllands største basketball klubber, med ca. 250 aktive spillere, hvor af hovedparten er ungdomsspillere. Vi er også en eliteklub i basketball sammenhæng.

AAIF Basketball skal fortsat være en storklub, der også gør sig gældende i eliten.

Denne målsætning er uløseligt forbundet med målsætningerne for ungdomsarbejdet. AAIF Basketball agter langt ad vejen selv at udvikle elitespillere og dygtige trænere. Det betyder, at vi har store sportslige ambitioner med klubbens ungdomsarbejde. Det betyder også, at vi både for motivationen og for den sportslige udvikling af holdene og af den enkelte spiller er afhængige af deltagelse i en række lokale, nationale, nordiske og internationale stævner. Det kræver ud over spændende stævneaktiviteter et godt miljø med sociale fællesskaber, der kan hamle op med alt det andet, der trækker.

Disse ambitioner stiller store krav til klubben både på det sociale og det sportslige område. AAIF Basketball ønsker at udvikle klubben, således at børn og unge bredt tilbydes meningsfyldte fritidsinteresser med både sportslige og sociale mål for øje. Vi ønsker at udvikle klubben på en sådan måde, at bredde og elite går hånd i hånd i en balanceret enhed, hvor også helheden skabes mellem damer og herrer samt mellem børn, unge og seniorer. Vor eliteoverbygning skal anvendes til at give ungdomsspillere ansvarlige idoler og et mål, der kan fastholde spillere i teenagealderen. Eliteoverbygningen skal endvidere anvendes til at give medlemmer og tilskuere gode sportslige oplevelser samt markere og fastholde klubbens position indenfor dansk basketball. En central tanke er: ”Af bredden skabes eliten”.

Kort sagt – elite- og breddepolitik er uløseligt forbundet. Eliten skal udvikles fra bredden i ungdomsarbejdet. – Og bredden i ungdomsarbejdet skal motiveres, udvikles og kvalificeres med eliten som løftestang.

Elitemålsætningen baseres netop på en klubånd, der også omfatter socialt samvær, indsigt og gensidig respekt. Grundprincippet er, at basketball skal leges ind, gøres interessant. Det skal være sjovt for alle spillere at komme i klubben, og alle er lige meget værd, god som mindre god. På mini plan – mikro, yngste og ældste mini – er målsætningen, at alle skal have lige meget spilletid, og det at vinde ikke er det primære. Det primære i de små rækker er at få et socialt solidt forankret hold, hvor det er sammenholdet der er det primære.

AAIF Basketball ønsker også at tilbyde plads til de spillere, der af den ene eller anden grund må sige farvel til en aktiv karriere på banen. Vi satser derfor også på udvikling af unge, som kan indgå i klubbens helhed som trænere, holdledere og forskellige andre funktioner.

Som klub vil vi gøre meget for at den mindste spiller også lærer elitespillerne at kende. Vi forsøger at skabe sammenhæng og sammenhold, bl.a. ved at vi holder camp og juleturneringen hvert år, hvor elitespillerne kommer og deltager som trænere og ved andre arrangementer, hvor elitespillerne træner de yngste.

Ungdomsholdene kvalificerer sig ofte til DM og deltager i mange store turneringer, bl.a. nordiske mesterskaber. Én målsætning på ungdomsområdet er, at der på hvert hold skal være en voksen kvalificeret træner samt en “føl”-træner, som skal læres op af den erfarne træner.

Vi har stor forældreopbakning på næsten alle børne- og ungdomshold. På flere af holdene er forældreopbakningen organiseret i egentlige forældrebestyrelser. Forældre er med til at aflaste trænerens arbejde, så træneren kan koncentrere sig om det, vedkommende er meget god til – at træne. Forældrene hjælper med eksempelvis kørsel, informationsformidling, arrangementer, pakkeopgaver, telefonbogsomdeling, lotterisalg, tøjvask, kirkebladsomdeling, finder sponsorer til holdet – det er kun fantasien der sætter grænser.

Vi er meget taknemlige for dette gode arbejde, forældrene lægger i klubben. Uden forældrenes hjælp kunne vi som klub umuligt være kommet så langt, som vi har nået til dato.  

Vores politik stiller krav til uddannelsen af ungdomstrænerne. Vi benytter uddannelsesmulighederne i eksterne kurser ved DGI og DBBF, men gør især meget ud af løbende at rekruttere og uddanne vores trænere selv med møder og vejledning ved den enkelte træning. Vi deltager selvfølgelig i DIF og DGI’s opfordring til pædofilicheck i klubben.

Alt dette er som tidligere nævnt meget afhængig af frugtbart forældresamarbejde. Kort sagt – for at opretholde det nuværende aktivitetsniveau i takt med at klubben vokser, så vokser også behovet for flere hoveder og hænder, der bakker op om alle de praktiske opgaver, der skal løses for at vi kan opfylde vores ambitioner om at være en socialt og sportsligt meget stærk klub med et højt aktivitetsniveau. Det er vores mål, at der organiseres forældrebestyrelser på alle ungdomshold fra ældste mini og op efter. Det er fra de rækker, at der bliver ekstra stort behov for praktisk opbakning, idet stævnerne bliver flere og ligger længere væk. Dette kræver både direkte praktisk hjælp og hjælp til at skaffe økonomiske ressourcer.

I AAIF Basketball har vi store forventninger til den sportslige og sociale fremtid for klubben – Hermed er ungdommens forældre inviteret til at tage del heri.