Corona

Aabyhøj Basket følger løbende meldingerne fra myndighederne og DBBF med hensyn til risikovurdering i forhold til evt. smittefare i forbindelse træning og kampe
Vi gennemfører for nuværende planlagte træninger og kampe, men følger situationen tæt.

Vi henstiller til at man følger de forholdsregler myndighederne angiver blandt andet omkring håndsprit og hyppig vask af hænder.

Aabyhøj Basket kan i denne sammenhæng sidestilles med skoler, gymnasier m.v., hvor der fortsat sker undervisning, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende